Utvärdering av föreläsning

Ärligheten, transparensen, erfarenheten av att du har blivit sjuk och hur du hittat tillbaka.