Hej!

En blogg ur yrket för både insatta och utsatta. Med en önskan om att stänka färg på ett sterilt yrke.

Nyhetsbrev

Max en gång per månad håller jag dig uppdaterad med mina senaste inlägg, tips och tankar.

- Senaste inlägg -

Känns som om jag tjatat om mina egna allergiska reaktioner i tandvården vid det här laget. Jag utvecklade alltså astma under 2019 och det kunde härledas till mitt arbete och i synnerhet till exponering av metakrylat (härdplaster, som bl a används när man lagar tänder).

Jag hade mina starka misstankar om orsak och verkan, men kunde då inte hitta något konkret som bevisade det. Bara sambanden i min vardag, som också var liknande allergiska reaktioner som min första tandläkare hade erfarit precis innan jag började min anställning hos honom som nyutexaminerad tandsköterska år 2012.

Symtom p g a puts utan vatten?

Symtomen för både honom och mig var bl a kraftig torrhosta, torrhet och sveda i luftrör. Han berättar också om torra munslemhinnor, kliande ögon som ”klibbar igen” under natten. (Jag hade fler symtom men dem drar jag inte här. Se länkar till äldre inlägg längst ner.)
Tandläkaren härledde det till härdplaster och sitt arbetssätt med att putsa plastfyllningar med Soflex-trissor utan vatten (som binder partiklar). Symtomen avtog när han började putsa med high-speed, samt slutputs med gummikopp och vatten.

Soflex, Sof-Lex trissor för puts av dentala material. Puts utan vatten riskerar att öka exponering av komposit-damm som kan orsaka allergi.
Soflex-trissor


Jag vill också tillägga att under de år jag arbetade med honom lärde jag mig att vara väldigt noga med hur jag hanterade ohärdad komposit (härdplast) ur ett profylaktiskt hälsoperspektiv.

Jag fick också göra en härdplastundersökning på företagshälsovården när jag började min anställning där. En undersökning för att se om du skulle kunna vara överkänslig/allergisk mot härdplaster. Det är mycket sällan jag hör talas om att någon gör en sådan idag, och många vet inte att man kan eller att det finns. Jag fick inga anmärkningar på den undersökningen.

Då jag började misstänka att min astma var yrkesrelaterad sökte jag information på Internet. Jag fann så gott som ingenting, utöver lite varningstexter för yrken som sysslar med just härdplast.

Artikel om yrkesrelaterade allergiska reaktioner

Så kom min julklapp! Följande artikel som publicerades lagom till jul på Dental24.se…

Den här korta, men viktiga, artikeln bör alla som arbetar på en tandläkarmottagning läsa. Den är lättläst och tar max 5 min i anspråk.

När jag läste den var det som att hålla den heliga graalen i hand. Den bekräftar mina misstankar om orsakssamband. Det var detta jag hade behövt läsa när jag blev sjuk, men jag är väldigt tacksam över att docent Ulf Örtengren på Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet publicerade denna artikel nu.

När det gäller luftvägsbesvär finns misstanke om att ohärdade flyktiga metakrylater kan ge besvär hos tandvårdpersonal. Dock är det vetenskapliga materialet begränsat. Detta gäller också risken avseende exponering för nanopartiklar, och för luftvägsbesvär i samband med exponering för slipdamm vid puts av metall, keramer och polymerer. Nödvändiga åtgärder såsom bra utsug och puts med vatten bör vidtas för att begränsa exponering.

Yrkesrelaterade Allergiska Reaktioner – Ulf Örtengren

Jag hoppas att det kommer forskas mer inom detta, då det handlar om vår dagliga arbetsmiljö i tandvården. För att det ska hända behöver ämnet lyftas mer.

Det gjorde det också lättare för mig att söka vidare efter mer information, då jag förstod att Ulf Örtengren arbetat med just yrkesrealterade allergiska reaktioner. Och visst fann jag mer att läsa i ämnet, som styrkte min tes ännu mer.

Dyker ner i ”European Journal of Oral Science”

För gemene person är djungeln av avhandlingar och artiklar inom forskning inte helt lätt att navigera genom. Här länkar jag till en artikel om luftburna partiklar i samband med restorativt arbete med dentala material (mycket förkortat). Jag kan inte påstå att jag förstod alla termer och förkortningar. Men diskussionen i slutet ger en god förståelse för att vi ska tänka på hur vi hanterar de dentala material som kan orsaka allergiska reaktioner i tandvården.

Känner du min pekpinne i ditt öga?

Det här är inte menat som något ”ajabaja” eller ”passa dig för tandvården”, utan min önskan om att sprida kunskap för att tillsammans kunna värna om en mer hälsosam arbetsmiljö, både för oss tandvårdspersonal och patienter. Ingen vill få arbetsskador eller bli sjuk, särskilt inte när det riskerar att bli en skada som du aldrig blir fri från. Som astma i mitt fall.

Jag skriver för att jag vill upplysa och få fler att jobba förebyggande. Det är mitt sätt att skapa något positivt av det som blev så negativt för min del. Jag fick sluta jobba kliniskt som tandsköterska. Nu sitter jag i receptionen och jobbar administrativt på en klinik. Mina läkare säger att jag inte borde vara på en tandläkarklinik över huvud taget. Så är det med den saken. Jag älskar mina kollegor och tandvården. Och jag vill ha ett jobb. Så jag försöker göra det bästa av det. :)

Här kan du läsa det jag skrivit om yrkesrelaterad allergi och astma

  1. Tack för den här tiden (2019)
  2. Arbetsrelaterad allergisk astma i tandvården – min erfarenhet (2020)
  3. Astma i tandvården – så här mår jag nu (2020)

ANNONS

Här kommer en liten statusuppdatering om hur jag har det på jobbet just nu, en mindre Folktandvårdsklinik i Västra Götaland. ”Byggkaos och covid överallt” sammanfattar min känsla av statusen just nu, haha…

Vi håller på att bygga om klinikens reception, och tillfällig reception är nu på klinikchefens kontor, längst bort i kliniken. Chefen sitter i lunchrummet. Först var idén att receptionen skulle vara i lunchrummet, jag är väldigt tacksam att det inte blev så. Med olika rastscheman, tänk dig att sitta och svara i telefon med halva klinikens tjatter som bakgrundsljud.

Byggkaos. Reception bygg som på klinik. Foto Johanna Ene 2022.

Eget kontor och mer lugn

Att ha ”eget” kontor är smått revolutionerande för min arbetsmiljö. Det är mycket tystare och jag blir inte störd på långa vägar lika mycket som när jag sitter i den normala receptionen. Det är såklart meningen att man ska bli störd i en reception, ta emot patienter och så vidare. Men nu för tiden gör en receptionist så många fler saker än svara i telefon och hjälpa patienter på plats. Samtidigt har du administrativa uppgifter hela dagen, och de tar tid och det skapar stress att ständigt bli avbruten i det du gör.

Heja kontor! Haha, jag som aldrig i livet skulle jobba på kontor. Jag skulle ju heller aldrig någonsin syssla med ekonomi. Nu gör jag båda…

Mindre ensam

En annan förbättring så här i byggkaosets kölvatten är att jag senaste veckan sluppit jobba ensam så mycket. Vi har länge haft ont om folk och jag har mestadels varit själv i receptionen. Nu har vi både nya tandsköterskor och tandläkarstudenter som studentmedarbetare då och då. En av studentmedarbetarna har fått hjälpa mig i receptionen med att ringa patienter och svara i telefon. Verkligen uppskattat att få hjälp, samtidigt som bara det att ha någon brediv att småprata med emellanåt och dela arbetsdagen med lyfter tillvaron på jobbet mycket.

Jag trodde det skulle bli mer stök med patienter som behövde receptionens hjälp, men faktiskt inte. Betalkiosken, där de också anmäler ankomst, är en fantastisk tillgång som gör så att patienterna i de allra flesta fall klarar sig själva. De har fått besöka mig på kontoret när de velat köpa någon produkt eller behövt hjälp att teckna Frisktandvårdsavtal.

Byggdamm och oväsen?

Byggarbetarna har täckt in hela receptionsområdet med plast från tak till golv. För det mesta märker jag knappt av dem. Ibland när jag går förbi kan jag skymta någon mystisk skugga där bakom plasten. Ibland måste de såklart föra väsen, men jag upplever att de gör sitt bästa för att styra det till mindre patienttäta tider, som vår lunch t ex.

Covid överallt?

Ja… så känns det! Har aldrig varit med om så många återbud från patienter. Vi har såklart också varit drabbade av hög frånvaro. Det är ju inte bara de som är sjuka, utan de som är under smittspårning eller i karantän p g a sjuk familjemedlem. Det drabbar alla hårt nu. Dessutom det sjuka att varenda kotte ska testa sig och PCR-proven tog slut på många ställen förra veckan, samt provsvar-tider på 8 dagar. Hoppas verkligen det blir bättre… många har suttit fast hemma i onödan.

Blir fan vansinnig på kreti och pleti som går och testar sig ”i onödan”, för att man vill åka på nöjesresa eller annat icke nödvändigt. På flera vårdcentraler har personalen inte ens haft tester till sig själva. Vi riskerar ju att kapsejsa samhällsnyttiga instancer som vård och omsorg p g a att personal blir frånvarande då det inte finns tester eller provsvarstiderna blir långa. Detta stressar mig! Det är fasen inte roligt att behöva ringa återbud till patienter varje dag när vi inte har personal så det räcker, och sedan inte kunna erbjuda ny tid på 1 månad framåt. Minst.

Och då arbetar jag inom tandvården, ingen dör av att vänta. Men tänk då på hur andra vårdinstancer har det…

Passar på att säga ett STORT TACK till alla förstående patienter som fått sina tider framflyttade. Det gör ALLT för min arbetsdag att ni är vänliga tillbaka i detta läge. Tack tack tack! <3

Idag jobbar jag hemifrån med mitt eget och har yngsta barnet hemma då förskolan är hårt drabbad av personal som är frånvarande p g a covid. Men kanske måste vi drabbas av denna hårda svallvåg, för att det ska släppa greppet om oss. En kallsup. Sedan drar vi djupa, härliga andetag igen, tillsammans.

ANNONS

Vilken tandkräm ska jag använda? Många undrar. Det är verkligen inte så invecklat som reklamkampanjerna får det att låta, med hundra fantastiska och komplicerade ingredienser… Så här kommer mitt stora inlägg om vilken tandkräm man ska använda.

Tandkräm i korg i snölandskap. Vilken tandkräm ska man välja? Foto Johanna Ene 2022.

Notera att detta är mina personliga råd och uppfattningar som presenteras, utifrån både yrkeserfarenhet som tandsköterska sedan 2012 och personliga erfarenheter.

Välja tandkräm

Det är så många val idag. Ofta upplever jag att företag som vill sälja får produkterna att låta mer komplicerade än de behöver vara, bara för att påskina hur fantastiska och unika de är.

Back to basic! säger jag.

Vad ska en tandkräm göra? Poängen är att tillföra fluorid medan du utför mekanisk rengöring med borsten, och kanske bidra med en uppfräschande smak och doft. Det är liksom inte konstigare än så.

Så välj en tandkräm med fluor och en smak du gillar. Tycker du om den och använder den så är saken biff.

För de flesta kan inlägget om vilken tandkräm man ska använda vara slut här. Men för den specialintresserade, eller dig med särskilda behov så grottar vi ner oss lite till…

Specialtandkräm mot olika problem

Ibland kan faktiskt en mer specialinriktad tandkräm behövas, kanske din tandläkare har rekommenderat någon för att hjälpa dig med ett problem. Då ska du givetvis lyssna på de råden.

Karies

Vid ökad kariesaktivitet, om du lätt får hål i tänderna, kan tandkrämen Duraphat vara ett bra alternativ eller komplement till din vanliga tandkräm. Den har extra hög fluorhalt. (Fluor är det som stärker emaljen och försvårar kariesangrepp.) Finns receptfritt på apotek, men kan även fås på recept då duraphat tandkräm ingår i högkostnadsskydded.

Tankräm Duraphat. Tandkräm mot karies. Vilken tandkräm ska jag ha vid karies eller hål i tänderna? Foto Johanna Ene 2022.

Jag tycker att du ska rådgöra med din tandläkare innan du använder Duraphat tandkräm.
När du använder extra fluor ska du se till att inte överskrider maxdos; räkna in fluortandkräm, fluorskölj och fluortabletter beroende på vad du använder. Läs på förpackningen, fråga din tandläkare vid osäkerhet.

Isande och ilande tänder

Ibland upplever vi att det isar och ilar i tänderna, kanske särskilt när vi äter och dricker varmt eller kallt. Det kan bero på blottade tandhalsar (tandköttet har krupit upp, vilket det kan göra med ålder) eller erosionsskador från t ex att man ätit och druckit mycket surt som kolsyrade drycker, vin, juice, apelisin, tomat, vinäger med mera.

Jag hade sådana problem förr om åren (drack mycket Coca Cola och energidrycker) och för mig hjälpte det att börja ta hand om mina tänder, stärka dem med fluorskölj regelbundet och fluortandkräm lämplig mot ilningar.
Den tandkräm som funkade för mig var Sensodyne Original. En tandkräm som är välbeprövad och funnits länge.

Tankräm Colgate Sensitive. Tandkräm mot ilningar i tänder. Vilken tandkräm ska jag ha när det isar i tänderna? Foto Johanna Ene 2022.

Vid mer akuta ilningar brukar både jag och min arbetsplats rekommendera Colgate Sensitive. Ta en klutt tandkräm på fingret och gnugga in där det isar. Låt sitta kvar. Upprepa dagligen. (Blir det inte bättre sök vård hos tandläkare.)

Afte
Jag har ingen egen erfarenhet av afte, dock har jag fått till mig att tandkrämen Zendium i vissa fall kan verka förebyggande mot afte. Den med erfarenhet får gärna kommentera med synpunkter på detta.

Dessa är dock de enda specialtandkrämer jag kan komma på att tipsa om.

Tandkräm och miljöpåverkan

En annan aspekt utöver själva munhälsan, som jag tycker är viktig att fundera över, är miljö.
Var och hur är tankrämen tillverkad och vilka förpackningar används?

Visste du att de flesta tandkrämstuber är tillverkade av en kombination av plast och aluminium, för att hålla formen? De går alltså inte att plaståtervinna utan måste slängas i hushållssoporna/brännbart. Detta lärde jag mig alldeles nyligen, helt galet i mina öron. Onödigt.

Nu börjar dock vissa tänka om och framställa återvinningsbara tandkrämstuber. Jag häpnar dock när jag läser att ett företag använt 4 år för att utveckla en ny, återvinningsbar tub. FYRA ÅR för en himla plasttub istället för aluminium i?!

Tandsköterskan Johannas val av tandkräm

Mitt val av tandkräm i hemmet är Folktandkräm, både för oss vuxna och barnen. Anledningarna är att den är framställd tillsammans med tandläkare här i Sverige, tillverkas i Sverige och är nu dessutom Svanenmärkt! Tuben kan återvinnas och ingredienserna är få och uppfyller alla krav för Svanenmärkning. Vi slipper långa transporter då all tillverkning sker i Sverige. Dett är ingen betalt samarbete, men ja jag har gjort samarbete med Folktandkräm innan och det har sina självklara anledningar.

Tandkräm i korg som hänger från träd i snölandskap. Vilken tandkräm ska man välja? Foto Johanna Ene 2022.

Folktandkräm är också den enda vuxentandkräm vi haft hemma som dottern på 6 år inte tycker är för stark, samt att den inte skummar så förgjordat.

Ibland smyger sig andra tandkrämer in i hemmet, t ex om det är extrapris på en gammal klassisk trotjänare som Sensodyne, som jag gillar. Nyligen hittade jag tandkrämer med spännande smaker hos Matsmart, som dessutom var miljömärkta. Då passade jag på att testa dem, mest för skojs skull.

Vilken barntandkräm ska jag använda?

Välj den barntandkräm med rätt fluormängd som barnen gillar! Ja, så enkelt är det och ni behöver egentligen inte fundera mer på det. Används tandkrämen så är det en bra tandkräm.

Här hemma har vi Folktandkräm Barn. Den finns för de minsta helt utan smak, vilket varit en räddning för oss. Nu har vi ”piraten” som har mild mintsmak. En annan positiv sak med den barntandkrämen är att den inte innehåller SLS (skummedel) så att barnen slipper kväljningskänslan när det skummar av tandkräm i hela munnen.

Nyligen hittade ett annat märke med jordgubbssmak hem, vilket blev ett spännande val för barnen och gjorde tandborstningen lite roligare. Men nu har de gått tillbaka till ”piraten”. :)

Tandkräm i korg i snölandskap. Vilken tandkräm ska man välja? Foto Johanna Ene 2022.

Slutsats

Du behöver absolut inte köpa dyra tandkrämer om du inte har diagnostiserade problem du behöver komma tillrätta med. Vid problem med munhälsa ska du alltid rådfråga utbildad tandvårdspersonal.
Nedanstående ekvation är egentligen det enda du behöver bry dig om, anser jag.

Fluor + god smak + du använder tandkrämen = BRA VAL

För dig som vill veta mer om fluor

Fakta om fluor

Tankar om fluor

Vilken är din favorittandkräm, och varför?

ANNONS

2021 var mitt tionde år som tandsköterska, och det känns varken mer eller mindre än så. Min känsla är att jag verkligen har hunnit med mycket, men samtidigt har lika mycket kvar att lära och erfara. Tycker det är en fin känsla så här långt i yrkeslivet.

Frusna frökapslar. Vinter och snö. Foto Johanna Ene 2021.

2021 har mitt yrkesliv inneburit

Första året på Folktandvården

Detta år har varit mitt första år inom yrket som anställd på Folktandvården. Jag som aldrig skulle jobba på FTV, haha! Men något som de senaste åren i yrkeslivet har lärt mig så är det att vägar kan blockeras, bli krokiga som ostbågar och erbjuda nya kurvor som det gäller att luta sig in i, för att möta nästa raksträcka. Jag känner att mitt jobb på den Folktandvårdsklinik jag är på nu är min nuvarande raksträcka, och det är skönt efter allt stök innan.

Varför ville jag aldrig jobba på Folktandvården innan? Lönen är givetvis det främsta. Jag gick ner flera tusenlappar per månad i lön när jag bytte från privat. Jag har också för det mesta haft bättre förmåner privat samt en mindre stressig arbetsmiljö.

Det jag har nu som jag verkligen värdesätter är först och främst underbara kollegor. De två första veckorna på kliniken kände jag mig osäker socialt och det var lite kymigt, så som det är när man inte vet om man kommer platsa och bli en i gänget. Men därefter kändes det som om jag satt mig på en rutschkana och svischat in i gemenskapen. Underbar känsla, något som för mig är det absolut viktigaste.

Det är också skönt att ha nära till jobbet, då resväg kostar pengar och tid.

Gemenskap viktigaste förmånen

Gemenskap kommer inte gratis. Jag hade en orostanke om att jag skulle bli lite utanför i receptionen, men så blev det inte alls. Jag kände att jag vågade gå till behandlarna och fråga om prick allt och inget, för att det skulle bli så bra som möjligt. Och de kom i sin tur till mig med sina önskemål, och berättade när något blivit tokigt så att jag kunde ta till mig det. Sådant uppskattar jag. Ge och ta. Men för att det ska bli så där bra så tror jag det också krävs lite personkemi, samt att man har förståelse för varandra och har en känsla av att man FÅR och kan VÅGA fråga.

Tandsköterska i receptionen

Jag jobbar inte kliniskt som tandsköterska längre. På grund av allergisk astma (härdplaster) jobbar jag nu som receptionist. Himmel, vilken sorg det har varit. Men nu måste jag säga att jag trivs väldigt bra i receptionen. Trots att jag kan sakna det kliniska, och det djupare patientkontakten, så känner jag att jag gör ett väldigt bra jobb i receptionen. Jag älskar att arbeta med bemötande och att lösa problem. Ska dock erkänna att det är lite understimulerande för min del emellanåt, tror min räddning är att jag inte jobbar heltid och att jag har roliga kollegor som livar upp, haha.

Vinter och snö. Foto Johanna Ene 2021.

Kassaansvar och ekonomi, fy farao

I våras fick jag ta över ansvarsområden från en kollega som gick i pension. När chefen sa ”kassaansvarig och ekonomi” ville jag krypa in i mitt skal och aldrig komma ut mer. Jag har aldrig jobbat med ekonomi, avskyr siffror och allt som hör där till. Har alltid varit usel på matte. Ve och fasa!

Men vet ni, det gick ju änna. :)
Jag har verkligen inte blivit någon expert. T4 journalsystem är en snårig djungel och jag har inte lyckats bli ekonom. Men det är faktiskt roligt att nu kunna säga att jag löser många problem själv, och har slutat vara rädd för alla dessa debiterings- och fakturafel som kan uppstå på en klinik. Vi har dessutom en fenomenal support som man kan ringa stup i kvarten om så behövs.

Det är verkligen stärkande att axla en roll man aldrig vågat sig på, och sedan göra det bra. (Rätt bra? Haha!)

Listvård – Barn2011, en utmaning

Under hösten fick jag och en kollega ta över även detta ansvarsområde. På Folktandvården jobbar vi med s k ”listvård”. Det finns typ tusen listor som ska gås igenom för att inga/inget ska falla mellan stolarna. Denna handlar då om barnpatienter på olika vis. Detta har varit min största utmaning, då det innebär att lägga kallelser rätt bl a. Tycker det är så svårt då jag aldrig tidigare haft barnpatienter, inte är på rum, inte jobbar med kallelser. Har noll koll på kallelseintervaller etc. Mycket att komma ihåg, förstå och få rätt och så viktigt med ansvaret för barnen.

Digitala föreläsningar för tandsköterskestudenter

I normala fall föreläser jag regelbundet för tandsktöerskestudenter, bl a (i egen regi utanför min anställning). Men ja, ni förstår ju att det dog lite där 2020. I år har jag så fått till digitala föreläsningar. Då jag pratar mycket om det jag brinner för; engagemang och arbetsglädje, så är det såklart svårare att nå ut med glöden i mig via skärm. Men till slut tycker jag att jag fick till det bra, mycket med hjälp av engagerad utbildningsledare och bra utrustning på båda håll. Ljud är A och O!

Det svåraste i receptionen 2021

Väldigt arga människor. Jag har inte problem med ilska i sig, kan förstå människan många gånger och hantera det. Men när människan utnyttjar härskarteknik, trycker ner mig samt talar nedsättande om våra behandlare i samma mening som den kräver vård… Då känner jag hur kortslutningen i hjärnan är nära och satan i gatan så svårt det är att knipa käft och vara trevlig. Särskilt när det är en dag med låg bemanning och utan arbetsledning att hänvisa till.

Jag har svårt att dra en gräns för när det inte är ok längre, märker jag. För trots att vi jobbar med service så är det såklart inte rimligt att vi ska sitta och ta vilken skit som helst. Men var går gränsen? Det klurar jag på. Var drar ni gränsen, och HUR drar ni den?

Efter mitt tionde år som tandsköterska vill jag avsluta med det bästa. Här kommer något som är ett återkommande ”det bästa” i mitt yrke, och som jag erfarit under alla år på olika sätt. Får wow-känslor i hjärtat när jag tänker på alla fina möten med människor.

Fågelmatare i form av liten stuga i trä. Vinter och snö. Foto Johanna Ene 2021.

Det finaste i receptionen 2021

Jag la lång tid på ett telefonsamtal med en mycket tandvårdsrädd patient. Pratade länge om rädsla, orsak och vägar framåt. Informerade om vår klinik, hur besöket går till och vem behandlaren var. Ett så fint samtal då jag kände att jag verkligen månade om patienten. Ett par månader senare får jag höra från behandlaren att det var tack vare vårt telefonsamtal som patienten vågade komma, och nu fått hjälp. Det bär jag med mig i hjärtat alltid.

Vad är ditt finaste från jobbet i år?

ANNONS

- Utvalt innehåll -