Lön/EkonomiSamarbeten

Gästbloggare om lön och fackförbund

I detta inlägg har jag en gästbloggare som jag vill ge utrymme. Ni har läst tillräckligt genom åren av mina åsikter om löner, fack etc. Jag tycker alltid att vi behöver vara fler röster som får ta plats för att lyfta frågor och utmana våra invanda tankar och åsikter. Nu lämnar jag över ordet till en tandsköterskekollega.


Om lön och facket av gästskribent

Eftersom frågan om våra löner är högaktuell, särskilt inom Folktandvården, så vill jag lyfta en oerhört viktig punkt. Som fackligt ombud hos oss har jag i kontakt med facket fått till mig att Vision är i behov av att få in synpunkter från oss medlemmar för att överhuvudtaget kunna veta hur dom ska hjälpa oss, inte minst vid förhandling av våra löner.

Annons

En uppmaning till er som är ombud är att prata ihop er på klinikerna och få till punkter NI tycker är viktiga att lyfta, t ex argument till varför vi ska ha högre löner. Att vi organiserar oss är oerhört viktigt! Om vi varken syns eller hörs så tror både facket och cheferna att vi är nöjda som det är.

Facket behöver få veta vad vi vill

Vision företräder så många yrkesgrupper att det blir omöjligt för dem att hålla reda på allt alla gör och inte gör, och lista ut vad varje enskild yrkesgrupp önskar att de jobbar för och hur. De behöver få veta lite mer specifikt än bara ”lönen”.

Jag själv har reflekterat över flera punkter som borde påverka lönen:

1. Vi tandsköterskor är navet som får verksamheten att gå runt. Vi sköter mycket av det administrativa och är ofta patientens första kontakt med tandvården. Är en patient i behov av akut tandvård kräver det kompetent personal som snabbt kan ta ställning till vilken vård patienten behöver, snarare än att någon utan tandvårdsutbildning sitter i receptionen. Ändå kan en sådan person lyfta en högre lön mot en utbildad tandsköterska! Föreställ er att det sitter en outbildad person hos 1177 och ska ta ställning till vilken vård patienten är i behov av.

Utöver det så har vi hand om sterilen och all utrustning som används inom tandvården. Hur kan man inte tycka att vi är värda en rimlig lön eller ens förtjänar en skyddad titel när vi har hand om instrument som skulle kunna leda till livshotande tillstånd om man slarvar med hygienen.

Vi assisterar både tandläkarna och tandhygienisterna i sitt arbete med patienten för att få det att flyta på så snabbt och effektivt som möjligt. Hur skulle det fungera om de fick arbeta ensamma? Inte skulle som hinna göra en lagning på 30 minuter och samtidigt hinna med det administrativa och göra rent stolen samt förbereda inför nästa patient.

Tandläkare och tandhygienister har betydligt högre löner trots att vi tandsköterskor blir delegerade mer och mer utav deras arbetsuppgifter. Lyfter mer i punkten ”delegation”.

2. Skyddad yrkestitel så vi får ett riktigt erkännande som tandsköterskor. Jag ser gärna att vi får legitimation.

Idag är tandsköterska ingen skyddad titel och vem som helst från gatan kan komma och ta jobb som tandsköterska. Helt galet med tanke på att vi arbetar med kroppen, blod, saliv, smittor och höggradigt rena instrument som kräver att man vet hur man hanterar dessa. Vi är med vid operativa ingrepp. Då ska man också kräva att den som anställs faktiskt gått en YH-utbildning/motsvarande. Det måste vara värt att utbilda sig och ta på sig CSN-lån.

Nu kräver nog merparten kliniker att man gått en YH-utbildning till just tandsköterska, men då och då dyker det upp annonser där man tar in även andra sökanden, dels p g a tandsköterskebrist. Då kanske man ska höja lönerna mer för att det ska bli attraktivt att vara tandsköterska och stanna kvar i yrket.

En win – win ekvation helt enkelt!✌️

3. Utbildning, a och o, mer kurser/ansvar – mer lön.

Varför ska vi gå utbildning i hur man tar exempelvis OPG/övrig röntgentagning när vi inte får betalt för det?

Eller varför ska vi vara handledare för elever när vi inte får betalt för detta extra ansvar?

När tandläkare fortbildar sig, går specialistubildning får de rejält med lönepåslag.

Är man fackligt ombud/ skyddsombud/ barnpilot m m borde man få extra eftersom det kan innebära övertid och mer ansvar. Dessutom innebär det ofta att man är mer utsatt och särskilt som facklig/skyddsombud eftersom chefer inte sällan ogillar dessa.

4. Arbetslivserfarenhet – Har man referenser från tidigare arbete borde det värderas högre än någon som saknar det. Tycker man ska väga in all erfarenhet, inte som nu enbart undersköterskeutbildning. Detta skapar ytterligare slitningar i arbetsgruppen där man ställer yrkespersoner mot varandra. Någon annan tandsköterska kanske har arbetat som förskollärare och har jättebra hand om barnpatienter i o m detta. Men hon får inga 2000 kr i påslag. Eller någon som arbetat administrativt och är en riktig fena att sitta i receptionen men får ingenting extra för det. Men en som är utbildad undersköterska kan få 2000 kr påslag/mån utan omsvep.

Missunnar inte undersköterskor att få 2000 kr extra, men är man utbildat uska på gymnasienivå har man dessa pengar gratis utan CSN eller annat, medan ex förskoleläraren har studerat på högskola i 3 år med CSN lån och får inget extra alls.

Jag anser att alla med tidigare arbetslivserfarenhet förtjänar dom där 2000 kr i påslag oavsett vad man arbetat med tidigare. Har man sedan relevant utbildning/erfarenhet som är av extra vinning inom tandvården ska man få påslag för det.

5. Mer ansvar utan mer lön. Vi tar röntgenbilder, OPG, avtryck, lägger ofta bedövning både vid inskolning och vid behandling av patienter, gör fissurförsegling, fyllningar.

6. Risktillägg – vi utsätts för smittor dagligen i form av blod, saliv och aerosoler. Tänk bara på när vi arbetade i början på pandemin innan vi ens hade vaccin. Kände ni er trygga?

Utöver det så känner jag som har egna barnpatienter på heltid att; barn som kommer till kliniken fastän dom är sjuka, klart man riskerar att bli smittad då när man sitter face to face och arbetar i munnen på barnet och då med konsekvenserna att vi tvingas vara hemma från arbetet själva med förlorad inkomst. Nu händer det kanske inte alltför ofta, men nog händer det allt att man inte får höra att barnet är sjukt först när hen sitter i behandlingsstolen och man reagerar på att barnet hostar till eller dylikt.

Som jämförelse med risktillägg i andra yrken;

Det finns yrkesgrupper i landet som också arbetar med moment som innebär större risker för skador och dödsfall. Det kan röra sig om allt från gruvarbetare och rökdykare till dem som transporterar farligt gods. En gemensam nämnare är att det främst är män som arbetar i dessa yrken. Det de också har gemensamt är att de har ett risktillägg på lönen.

7. Egna patienter – vi bidrar till intäkter till kliniken och inte minst avlastar tandhygienisten som då kan ta andra patienter. Klinikerna får betalt även när tandsköterskor har barn även om pengarna kommer från FK.

Det innebär dessutom större arbetsbelastning att ha egna patienter mot att ”bara” assistera tandläkarna då man arbetar mer som en tandhygienist dvs självständigt. Man får sköta all städning efter patienten, hela behandlingen liksom det administrativa det innebär att ha egna patienter. Man ska vid inskolning planera för patientens fortsätta vård, dvs när är barnet redo att genomföra behandling efter inskolning.

Inskolning är alltså till för barn som aldrig genomgått en lagning eller extraktion av tand eller kanske varit med om något som upplevt traumatiskt vid tidigare behandling. Man vet sällan i förväg hur barnet koopererar baserat på barnets ålder, tidigare erfarenheter från vård… Vi har alltså ett enormt stort ansvar för att se till så barnen blir behandlingsbara och vi kan ”spara” in pengar till kliniken istället för att boka tid direkt till en tandläkare och så går det inte att genomföra behandlingen.

Profylax – det viktigaste arbetet man kan ha inom tandvården. Vi arbetar förebyggande för att påverka föräldrar och barn att bättra sin munhälsa och detta är något hela samhället sparat stora pengar på i längden. Friska munnar = mer tid över till vuxenpatienter = mer pengar in till kliniken/regionen. Bör vi då inte få del av kakan då?!

8. Lika lön för lika arbete oavsett ålder, däremot påslag för antal år man varit anställd som morot att stanna kvar på arbetsplatsen istället som nu, tvingas byta jobb för att få upp lönen och detta trots att man trivs där man är. För ärligt talat, hur kul känns det att gå till arbetet och kanske ha både större arbetsbelastning och fler ansvarsområden mot någon annan som har både mer lön och gör mindre?

Inte rättvist i mina ögon och detta orsakar dessutom enorma slitningar i gruppen eftersom det kan bli smågnabb om att man sliter mer än andra och har sämre betalt. Individuella löner i all ära, men då ska det fungera i praktiken också vilket det inte gör idag.

Som det är nu känns det som Folktandvården mer fungerar som handledarklinik för nyutbildad tandvårdspersonal. När man sedan är upplärd, gått kurser (främst tdl) och klarar dom flesta behandlingar så söker man sig privat för högre lön.

9. Vi drar in pengar till regionerna. – Varför pratar man alltid om oss tandvårdspersonal i termen ”kostnader”, vi ska dra in pengar för att gå runt, vi har indirekt intäktskrav. Men om vi vänder på det… Våra patienter betalar för sig (med undantag för barn, men där får man pengar från FK). Hur kan det inte finnas pengar till våra löner när våra patienter betalar för sin egen vård till skillnad från inom sjukvården där alla betalar samma oavsett vad man gör? Eller pratar man om samma intäktskrav hos sjuksköterskor och läkare; ni måste dra in 2000kr/h, så se till och hitta något extra gottigt hos patienten att debitera FK för. Så funkar det nog inte.

Varför ska vi i tandvården pressas att göra undersökningar och lagningar på så kort tid som möjligt? Att laga en tand kan ju ta olika lång tid beroende på omfattning, det vet man inte förrän man har patienten i stolen. Inte tror jag man lägger om ett ben på akuten på 20 min för varje patient p g a tidspress.

10. Arbetsmiljön – vi har ett fysiskt krävande arbete där vi arbetar med vår kropp hela tiden vid assistans. Det är ofta svårt att arbeta ergonomiskt.

Härdplaster och andra kemikalier som vi utsätts för dagligen. Strålning vid röntgen, stick och skärsår från vassa instrument…

Saxat från arbetsmiljöupplysningen.se:

”Överkänslighet mot härdplaster kan ge smärta och skador på fingertopparna. Det kan även påverka nerverna och ge en känsla av kyla och domningar. För att skydda sig mot härdplaster ska man använda skyddsglasögon, visir, handsug och handskar. Handskarna ska bytas så fort man får ohärdad plast på dem, eftersom de bara hjälper en stund. Innan man börjar arbeta med härdplaster ska arbetsgivaren se till man får gå på läkarundersökning.

Arbete med vibrerande maskiner, till exempel borrar, kan leda till känsel- och cirkulationsstörningar i fingrar och händer. För att undvika skador kan de delar av maskinen som man håller i isoleras med plast eller gummi.

* Hur många gummiskydd vid PTR?

Röntgenstrålning ökar risken för cancer. Om man arbetar med röntgen varje dag är det därför viktigt att skydda sig. Personalen ska i första hand söka skydd bakom en vägg när patienten röntgas, eller se till att befinna sig minst två meter ifrån patient och röntgenapparat.

* Ibland kräver det av oss att man måste stanna kvar och hålla kvar sensorn i munnen på patienten och inte sällan fuskas det med det egna skyddet p g a stress.

Arbetet vid tandläkarstolen är fysiskt tungt och samma rörelser upprepas gång på gång. Kroppens ansträngning kan jämföras med arbete som betongarbetare eller slaktare. För tandvårdspersonal är det oftast bättre att arbeta sittande än stående. Det ger bättre precision och stabilitet. Det är bra att försöka variera arbetsställningen så mycket det går och se till att ta korta pauser.

* Hur ofta kan vi ta paus i verkligheten? Vi är allt som oftast fullproppade med patienter. Man hinner ibland knappt gå på toaletten. Att ha matro när man har 30 min lunchpaus här är ju ganska svårt, åtminstone för egen del.

Skiftgång

Skiftgång 7-19 + helg. Olika arbetstider där man börjar tidigt respektive sent med resultat att det är svårare att ha fasta rutiner för både vila och måltider. På mitt jobb har vi lunchpaus redan kl 10:00, hur många äter lunch då? Och när vi arbetar eftermiddag börjar vi mitt i lunchen och har ”rast” kl 15:30, då ska vi äta middag såvida man inte äter först när man kommer hem efter kl 19:00. Vi accepterar dessa tider utan någon som helst extra ersättning. Inom ex industrin har man skifttillägg när man går skift.

Friskvård

Tidigare hade vi på min klinik dessutom friskvård på arbetstid 30 minuter 1 gång i månaden. Detta har man tagit bort i samband med pandemin. Tror ni den kommit tillbaka? Nej. Vi har i stället fått höjd friskvårdspeng från 1500 kr till 2000 kr/ år. En höjning på 500 kr motsvarande 1 behandling. Sedan säger man att man höjt ingångslönen, men i själva verket tog man pengarna från ett ställe och stoppade någon annanstans för att försöka få det att se bra ut.

I mina ögon var massage på arbetet en förmån som vägde upp den dåliga lönen, ca 500 kr i pengar/ mån men som numera är borta.

Stress – Vi arbetar hela tiden mot klockan. Är man sen på första patienten så påverkar det hela dagen. Vi arbetar med människor och alla är olika med olika behov. Ofta tar man inte hänsyn till det när man pratar tidbok, intäkter och kostnader.

Våld och hot

Våld och hot – särskilt de som sitter i receptionen får ofta motta arga samtal eller träffa otrevliga patienter/närstående. Vi har att göra med många olika kulturer där språkförbistring är en vardag och det sker inte sällan missförstånd.

Människor som har ont har tendens att agera annorlunda mot i vanliga fall. Tandvårdspersonal löper störst risk av alla att utsättas för förföljelse av tidigare patienter och det händer emellanåt. Hur skyddade är vi egentligen där vi sitter med våra fullständiga namn på rocken eller i kallelsen till patienter?!

Nu blev det mycket… Och mer har tillkommit.

Vi måste bli bättre på att framföra åsikter till facket

Hur som helst, rätta mig om jag har fel. Min poäng är att vi måste bli bättre på att kontakta vårt fackförbund Vision för att framföra våra åsikter. Dom sitter inte och läser vad vi skriver på Facebook och agerar därefter.

Vill vi få hjälp att förhandla lönerna så kontakta dom som sitter vid förhandlingsbordet ihop med arbetsgivarna!

Hit kan ni vända er för synpunkter på lönerna och vid förhandling. Nu är alla regioner indelade i olika ”distrikt”, så blev för mycket för att lägga in alla.

Avtal

Avtalen kommer löpa ut snart igen, så det är bara att ringa och överösa vision med era åsikter! Vi är arbetstagare och inga slavar! 💪

Val i år

Och förresten, tänk på att det är val i år! Om vi ska lyfta oss som yrkesgrupp någon gång så är nu ett ypperligt tillfälle, för vem vill inte gå till val och lova en massa för att vinna röster? 😝

Sätt er in i vilka politiker ni har i era respektive regionen och lyft frågan om tandsköterskornas lön för dem INNAN valet! Kopiera gärna mitt inlägg och bifoga i ett mail till politiker ni känner kan tänkas lyfta frågan i regionen, för det är i grund och botten politiker och inte facket som beviljar pengar till våra löner…

Tack för mig! ❤️
/Utbildad tandsköterska


Tidigare inlägg med gästbloggare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Back to top button

Adblock Detected

Det kostar att driva en hemsida, annonser är det som gör att jag kan hålla bloggen igång. Därför ber jag dig att stänga av Adblockers. Tack!