HälsaMin arbetsvardag

Allergiska reaktioner i tandvården

Känns som om jag tjatat om mina egna allergiska reaktioner i tandvården vid det här laget. Jag utvecklade alltså astma under 2019 och det kunde härledas till mitt arbete och i synnerhet till exponering av metakrylat (härdplaster, som bl a används när man lagar tänder).

Jag hade mina starka misstankar om orsak och verkan, men kunde då inte hitta något konkret som bevisade det. Bara sambanden i min vardag, som också var liknande allergiska reaktioner som min första tandläkare hade erfarit precis innan jag började min anställning hos honom som nyutexaminerad tandsköterska år 2012.

Annons

Symtom p g a puts utan vatten?

Symtomen för både honom och mig var bl a kraftig torrhosta, torrhet och sveda i luftrör. Han berättar också om torra munslemhinnor, kliande ögon som ”klibbar igen” under natten. (Jag hade fler symtom men dem drar jag inte här. Se länkar till äldre inlägg längst ner.)
Tandläkaren härledde det till härdplaster och sitt arbetssätt med att putsa plastfyllningar med Soflex-trissor utan vatten (som binder partiklar). Symtomen avtog när han började putsa med high-speed, samt slutputs med gummikopp och vatten.

Soflex, Sof-Lex trissor för puts av dentala material. Puts utan vatten riskerar att öka exponering av komposit-damm som kan orsaka allergi.
Soflex-trissor


Jag vill också tillägga att under de år jag arbetade med honom lärde jag mig att vara väldigt noga med hur jag hanterade ohärdad komposit (härdplast) ur ett profylaktiskt hälsoperspektiv.

Jag fick också göra en härdplastundersökning på företagshälsovården när jag började min anställning där. En undersökning för att se om du skulle kunna vara överkänslig/allergisk mot härdplaster. Det är mycket sällan jag hör talas om att någon gör en sådan idag, och många vet inte att man kan eller att det finns. Jag fick inga anmärkningar på den undersökningen.

Då jag började misstänka att min astma var yrkesrelaterad sökte jag information på Internet. Jag fann så gott som ingenting, utöver lite varningstexter för yrken som sysslar med just härdplast.

Artikel om yrkesrelaterade allergiska reaktioner

Så kom min julklapp! Följande artikel som publicerades lagom till jul på Dental24.se…

Den här korta, men viktiga, artikeln bör alla som arbetar på en tandläkarmottagning läsa. Den är lättläst och tar max 5 min i anspråk.

När jag läste den var det som att hålla den heliga graalen i hand. Den bekräftar mina misstankar om orsakssamband. Det var detta jag hade behövt läsa när jag blev sjuk, men jag är väldigt tacksam över att docent Ulf Örtengren på Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet publicerade denna artikel nu.

När det gäller luftvägsbesvär finns misstanke om att ohärdade flyktiga metakrylater kan ge besvär hos tandvårdpersonal. Dock är det vetenskapliga materialet begränsat. Detta gäller också risken avseende exponering för nanopartiklar, och för luftvägsbesvär i samband med exponering för slipdamm vid puts av metall, keramer och polymerer. Nödvändiga åtgärder såsom bra utsug och puts med vatten bör vidtas för att begränsa exponering.

Yrkesrelaterade Allergiska Reaktioner – Ulf Örtengren

Jag hoppas att det kommer forskas mer inom detta, då det handlar om vår dagliga arbetsmiljö i tandvården. För att det ska hända behöver ämnet lyftas mer.

Det gjorde det också lättare för mig att söka vidare efter mer information, då jag förstod att Ulf Örtengren arbetat med just yrkesrealterade allergiska reaktioner. Och visst fann jag mer att läsa i ämnet, som styrkte min tes ännu mer.

Dyker ner i ”European Journal of Oral Science”

För gemene person är djungeln av avhandlingar och artiklar inom forskning inte helt lätt att navigera genom. Här länkar jag till en artikel om luftburna partiklar i samband med restorativt arbete med dentala material (mycket förkortat). Jag kan inte påstå att jag förstod alla termer och förkortningar. Men diskussionen i slutet ger en god förståelse för att vi ska tänka på hur vi hanterar de dentala material som kan orsaka allergiska reaktioner i tandvården.

Känner du min pekpinne i ditt öga?

Det här är inte menat som något ”ajabaja” eller ”passa dig för tandvården”, utan min önskan om att sprida kunskap för att tillsammans kunna värna om en mer hälsosam arbetsmiljö, både för oss tandvårdspersonal och patienter. Ingen vill få arbetsskador eller bli sjuk, särskilt inte när det riskerar att bli en skada som du aldrig blir fri från. Som astma i mitt fall.

Jag skriver för att jag vill upplysa och få fler att jobba förebyggande. Det är mitt sätt att skapa något positivt av det som blev så negativt för min del. Jag fick sluta jobba kliniskt som tandsköterska. Nu sitter jag i receptionen och jobbar administrativt på en klinik. Mina läkare säger att jag inte borde vara på en tandläkarklinik över huvud taget. Så är det med den saken. Jag älskar mina kollegor och tandvården. Och jag vill ha ett jobb. Så jag försöker göra det bästa av det. 🙂

Här kan du läsa det jag skrivit om yrkesrelaterad allergi och astma

  1. Tack för den här tiden (2019)
  2. Arbetsrelaterad allergisk astma i tandvården – min erfarenhet (2020)
  3. Astma i tandvården – så här mår jag nu (2020)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Back to top button

Adblock Detected

Det kostar att driva en hemsida, annonser är det som gör att jag kan hålla bloggen igång. Därför ber jag dig att stänga av Adblockers. Tack!