Debatt

Visselblåsare i tandvården

Vågar vi vara visselblåsare i tandvården?

Rädslan för ”straff”. Tandvården är många gånger en liten ankdamm där alla känner alla och rykten/skvaller löper fort. Jag har fått tillräckligt många förtroenden till mig om situationer där tandsköterskor försökt uppmärksamma chef på oegentligheter och missförhållanden, men istället för förbättringsåtgärder fått förbannelser… för att uttrycka det milt.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är en person som larmar om kraftiga missförhållanden, vanligen på sin egen arbetsplats, till media eller kontrollorgan. Inom tandvården kan det t ex handla om brister i omvårdnad eller patientsäkerhet.

Annons

Lag skyddar visselblåsare

I Sverige har vi en lag som ska skydda arbetstagare som slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats. Det finns vissa parametrar som ska uppfyllas för att lagen ska träda i kraft. ”Med allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden.” Du kan ta del av lagen här:

4 §  En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet enligt 57 §§.

Lag (2016:749)

Årets Riksstämma tar upp ämnet visselblåsare i tandvården

Fredag 19/11-21 är det Fokusdag Etik i Riksstämmans programinnehåll. Riktigt bra, tycker jag! Vi behöver lyfta ämnen inom etik, våga prata om det som göms. Lyfta fram rädslan för att ”vissla” då man inte blir hörd inom sin arbetsplats.

Bra länkar om att visselblåsa

Ur verkligheten

Vi behöver mer kunskap och trygghet för att våga larma när det brister i omsorg och patientsäkerhet! Har du förslag på vad jag borde ta med i det här inlägget? Tipsa mig! Sprid kunskapen!

Till sist vill jag göra en kommentar angående årets Riksstämma; min personliga uppfattning är att det är för tidigt med den här typen av stora evenemang med tanke på Covid-19. Så som jag ser det, och inte minst känner, så har vi en pågående pandemi 2021 ut. Visst vill vi ses! Men vad är viktigast?
Riksstämman, och inte minst Swedental, är en årlig höjdpunkt! Men den festliga stämningen förtas när jag tänker på eventuella följder. Jag hade väldigt gärna tagit del av fokusdagen om ETIK digitalt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Back to top button

Adblock Detected

Det kostar att driva en hemsida, annonser är det som gör att jag kan hålla bloggen igång. Därför ber jag dig att stänga av Adblockers. Tack!