Debatt

Samtal om delegering och Socialstyrelsens föreskrifter med Anders Jonsson, PTJ

Som en uppföljning efter diskussionspanelen om delegering och arbetsfördelning på Swedish Dental Expo har jag pratat med chefstandläkare Anders Jonsson, Praktikertjänst.

Anders menar att Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården är tydlig vad gäller det som inte får lov att delegeras, men håller med mig om att författningen i sig är utdaterad och formuleringen ”Inom tandvården kan arbetsuppgifter överlåtas till annan personal genom delegering” påvisar det problematiska i att egentligen vem som helst kan motta delegering, då tandsköterska inte är en skyddad yrkestitel.

Anders säger att självklart vill Praktikertjänst att tandsköterska ska bli en skyddad yrkestitel, då detta är kopplat till patientsäkerhet.

Annons

För att föreskriften ska kunna bli tydligare krävs det att tandsköterska blir en skyddad yrkestitel, precis som undersköterska blev 2023. Det kan tyckas märkligt att undersköterska redan blivit det då vi fortfarande saknar skyddad titel. Undersköterska har varit en gymnasieutbildning medan tandsköterska är en yrkeshögskoleutbildning. Båda yrken arbetar med vård och patientsäkerhet.

Att göra förändringar i föreskrifter är inte lätt då flera olika föreskrifter ligger till grund och inom tandvården arbetar vi dessutom på väldigt olika sätt ute på klinikerna. Det kan vara stor skillnad i arbetssätt från t ex en liten enmansklinik till en storklinik med upp till 20 behandlingsrum.
Idag har vi också många tandläkare från utlandet, många från länder där man inte alls arbetar delegerat och där tandsköterskan har en mycket liten roll, om de ens finns på kliniken. Detta kräver också en annan slags tydlighet än vad som behövts tidigare.

Anders Jonsson berättar vidare att Socialstyrelsen nu håller på med ett arbete om att se över föreskrifter. Det pågår även ett arbete där man ska utreda yrkestitlar och detta förväntas vara färdigt år 2025.

Detta är vad jag kortfattat kan dela med mig av idag och jag hoppas kunna fortsätta uppdatera här med vad som händer med eventuell yrkestitel och författningar som är av intresse för oss tandsköterskor. Tack till Anders Jonsson på Praktikertjänst som gav av sin tid!

Relevanta länkar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar

Back to top button

Adblock Detected

Det kostar att driva en hemsida, annonser är det som gör att jag kan hålla bloggen igång. Därför ber jag dig att stänga av Adblockers. Tack!